HC Vysoké Mýto

Propozice

 

1.          Organizační výbor turnaje

-          Kotlář Zdeněk

-          Dian Miroslav

-          Hladík Libor

 

2.          Všeobecné organizační pokyny turnaje

 

2.1.       Utkání se hrají a řídí dle platných pravidel LH a dle těchto propozic turnaje a jejich případných doplňků.

2.2.       Zápasy řídí delegovaní rozhodčí. Delegování provádí OV turnaje.

2.3.       Začátek hrací doby je pevně stanoven, bez čekací doby z důvodu kontinuálního využívání ZS.

2.4.       Vedoucí mužstev musí předat vyplněnou soupisku nejpozději týden před zahájením turnaje. Doplnění soupisky lze provést nejpozději v  den 

             zahájení turnaje. Po zahájení turnaje nebude možné soupisku doplňovat.

2.5.       Agenda celého turnaje bude vedena ve speciální databázi v PC.

2.6.       Mužstvo které nezaplatí startovné, nebo hrubým způsobem poruší tyto propozice, nebude do turnaje připuštěno.

 

 

3.          Specifické úpravy propozic turnaje

 

3.1.         Startovné je pro všechna mužstva stanoveno alespoň měsíc před zahájením turnaje. Splatnost je nejpozději v den zahájení 

               turnaje.

3.2.         Startovné se použije na krytí organizace turnaje.

3.3.         Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči nehrající soutěže organizované ČSLH.

3.4.         Pokud do zápasu nastoupí hráč, který není uveden na soupisce, zápas je kontumován v neprospěch chybujícího mužstva.

3.5.         Hrací doba každého utkání je 2x20 minut čistého času, měření času provádí časoměřič.

3.6.         Tresty jsou ukládány dle pravidel LH.

3.6.1.         Menší trest = 2 min.

3.6.2.         Větší trest = 5 min. (první trest – bez náhradníka na TL

                                                            druhý trest – vyloučen do konce zápasu – náhradník na TL)

3.6.3.         Osobní trest = 10 min

3.6.4.         Osobní trest do konce utkání + stop na 1 zápas

3.6.5.         Konfrontaci je oprávněn vykonat rozhodčí kdykoliv v průběhu utkání, uzná-li to za relevantní. Dále rozhodčí provede konfrontaci na žádost kapitána.

 

 

4.              Řízení a hrací systém turnaje

 

4.1.             Celý průběh turnaje řídí OV.

4.2.             OV určuje rozpis hracích termínů, který mužstva obdrží před zahájením turnaje.

4.3.             Pro stanovení pořadí je rozhodný :

4.3.1.         Počet bodů

4.3.2.         Skóre

4.3.3.         Vzájemný zápas

4.3.4.         Výše dosažených branek

4.4.             Vyhodnocení turnaje bude provedeno na základě údajů uvedených v jednotlivých zápisech. První tři mužstva budou ohodnoceny věcnými cenami.

                  Dále se hodnotí nejlepší hráč dle kanadského bodování a gólman dle koeficientu (lepší je nižší koeficient, přičemž musí odchytat min. 75% zápasů)

 

 

5.                  Závěrečná ustanovení turnaje

 

5.1.             Po splnění výše uvedených podmínek, předložením řádně vyplněné soupisky a zaplacením startovného se má za to, že mužstva přijala bez výhrad za

                   závazné hrací podmínky a tyto propozice.

5.2.             Případné připomínky či dotazy adresujte na : Zdeněk Kotlář 721 853 062,

                   z.kotlar@email..cz nebo hc.vysokemyto@seznam.cz

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.