HC Vysoké Mýto

Propozice MHL

 

Soutěžní řád MHL Litomyšl

1. Předpis:

Startují hráči starší osmnácti let, kteří nehrají žádnou soutěž organizovanou ČSLH nebo jiných národních soutěží na jakékoliv úrovni, tj. od okresního přeboru po NHL. Jakmile některý hráč nastoupí v takové soutěži nesmí nastoupit v MHL. Hráči kterým není při zahájení nového ročníku osmnáct let, doloží před prvním zápasem písemné potvrzení podepsané od obou zákonných zástupců (pokud je jen jeden tak od jednoho), kde bude uvedeno:

"Souhlasíme se startem  "jméno hráče"  v MHL Litomyšl a bereme na vědomí, že účast v této soutěži je na vlastní nebezpečí." 

Všichni hráči startují na vlastní nebezpečí, což potvrdí svým podpisem na soupisce mužstva.

2. Technická ustanovení:

Nejvyšším orgánem MHL  je Valná hromada. Ta se skládá ze zástupců všech mužstev, zástupce pořadatele p. Petra Pešiny a p. Jaroslava Urbana jako člena VV MHL.

MHL řídí sedmičlenný výkonný výbor v složení: Petr Pešina (zástupce pořadatele), Jaroslav Urban (člen), Jaroslav Flach (HC 2006), Radek Novotný (HPS Osík, obsazení rozhodčích a časomíry), Václav Kadlec (Dřevostavby), Milan Kotlár (Tygr Team), Jaromír Doležal (Vidlatá Seč).

Funkce člena VV není časově omezena. Při odstoupení některého člena bude doplněn další.
VV MHL řeší všechny vzniklé sporné situace, vede disciplinární řízení s hráči, kteří obdrží vyšší trest, za zvlášť hrubé zákroky či hrubé nesportovní chování. VV MHL si vyhrazuje právo zastavit činnost nebo i vyloučit ze soutěže hráče, který se hrubě proviní proti soutěžnímu řádu MHL (např. hraje načerno v ČSLH, opakované konflikty či rvačky, atd).
Rozhodnutí VV MHL ve sporných případech je konečné, pro všechny účastníky MHL závazné a není proti němu odvolání.

Prezentace MHL na webu www.mhllitomysl.webnode.cz, el. pošta MHL je zimnistadion@lit.cz, el. pošta na web je Whitman@seznam.cz

3. Finanční náležitosti:

Startovné bude placeno na 20 zápasů (21.000.- Kč). Zároveň bude zaplacena i částka za rozhodčí 4000.- Kč a časomíru 1500.- Kč Za každý zápas nad tento limit se bude platit jak za led, tak za rozhodčí a časomíru vždy před zápasem u ledařů. V případě nezaplacení jakéhokoliv poplatku bude zápas mužstvu které nezaplatí nebo i oběma kontumován. Mužstva před začátkem soutěže zaplatí kauci 1.000.- Kč, ze které budou hrazeny případné nezaplacené pokuty z posledního zápasu. Zbylá část kauce v případě zaplacení všech pokut kauce celá bude vrácena.

4. Podmínky účasti:

4.1) Zaplacení celého startovného do začátku MHL nebo alespoň poloviny této částky buď formou faktury nebo v hotovosti. Do 30.11. 2010 pak doplatit zbylou polovinu. V opačném případě bude mužstvo z MHL okamžitě vyloučeno.

4.2) Do začátku MHL vyplnit soupisku mužstva která obsahuje:

- plný název týmu

- údaje o vedoucím družstva + 1 zástupce (mohou být hráči, příjmení, jméno, e-mail, telefon)

- úplné údaje o hráčích - maximálně 25 hráčů.. U všech hráčů uvést příjmení, jméno a datum narození. Doporučuje se zapsat pouze jisté hráče a nechat si pro případ potřeby místa volná.

- dodat od každého hráče MHL na soupisce jednu barevnou fotografii (formát na doklad)

- pokud není na soupisce uvedeno všech 25 hráčů, je možno hráče do tohoto počtu dopisovat a to do 31.12.2011

- do 31.12.2011 je možno dopsat brankáře z jiného mužstva MHL Litomyšl tzv. pod čáru (nebude se počítat do kvóty 25 hráčů na soupisce).

- pokud na soupisce není vyčerpána kvóta 25 hráčů je do začátku play-off možno dopsat brankáře, který nestartuje za jiné mužstvo hrající MHL Litomyšl. Tento hráč bude v soupisce označen písmenem B a smí nastoupit pouze jako brankář.

- vedoucí mužstva svým podpisem pod soupisku potvrdí, že mužstvo souhlasí se soutěžním řádem MHL Litomyšl a bude se jím řídit a respektovat jej.

- k soupisce bude přiložen tiskopis, kde budou zapsáni všichni hráči týmu a kde každý hráč svým podpisem potvrdí, že startuje na vlastní nebezpečí. Tento tiskopis bude k dostání v deskách se soupiskama u ledařů


  4.3) Jednotné dresy s čísly od 1 do 99.

5. Hrací řád:

5.a. Výstroj hráčů:
Povinností každého hráče MHL, je být vybaven kompletní hokejovou výstrojí. Místo hokejových kalhot jsou povoleny kalhoty na in-line hokej. Na vyžádání kapitána soupeře provede rozhodčí kontrolu kompletnosti výstroje určeného hráče. Při zjištěném nedostatku (chybí rukavice, holeně, hrudník,helma, kalhoty) je hráč vyloučen na 2 minuty a bez nápravy se neúčastní další hry.
Tým uvedený v zápisu jako domácí má právo volby barvy dresů. Hosté se musí přizpůsobit, nebo vzít rozlišováky.

5.b. Řízení utkání:
MHL je soutěží podle pravidel ČSLH s jistými odchylkami.

5.b1.ROZHODČÍ

-na každý zápas jsou delegování dva rozhodčí regionální úrovně. Odměna pro rozhodčí činí 200.- Kč za 1 zápas od každého mužstva. Tým, který požaduje rozhodčí tři (čtyři), tak si dá minimálně 7 dní před zápasem požadavek na VV a uhradí 200,- na každého dalšího rozhodčího. Když se sejdou požadavky obou soupeřů, tak platí každý půlku a finance jsou vyrovnány před začátkem zápasu.
Nespokojenci, jejichž hra je prý na znatelně vyšší úrovni, než úroveň místních sudích, mají možnost zajistit si (3 dny předem nahlásit VV a soupeři) na své náklady „lepšího" rozhodčího - s vyšší kvalifikací než III třída. Ten již jistě bude splňovat jejich výkonnostní kriteria.

Rozhodčí vždy po zápase čitelně na zadní stranu popíší udělené vyšší tresty, pokud takovéto byly uděleny.

Pozor na hokejové pravidlo, které ještě není stále všeobecně zažité : prav. č 572 - PROTEST KAPITÁNA A NÁHRADNÍCH KAPITÁNŮ :
Jestliže kapitán nebo náhradní kapitán přijede protestovat proti trestu, uloží se mu osobní trest (10‘). Pozn. : u ostatních hráčů to již bylo jasné dřív (550),
Neúctu a nerespektování rozhodčího nelze tolerovat. VV si vyhrazuje právo okamžitého vyloučení hráče z MHL a to nově i za přestupek, který nebyl rozhodčím na ledě potrestán.

5.b.2 Časomíra

Na každém zápase bude přítomen časoměřič, který bude zárověň plnit i funkci zapisovatele. Jeho odměna bude činit 150.- Kč za 1 zápas (75.- Kč od každého mužstva)..

5.b.3.Rozdíly od pravidel LH
Minimální počet hráčů k začátku utkání je jeden brankář a 6 hráčů v poli. Tým musí v průběhu zápasu vždy ke hře postavit požadovaný počet hráčů. Při nedostatku hráčů následuje kontumace 0- 5 a využití ledu dle dohody,
V MHL není omezen kontakt protihráčů. Trestají se však náznaky sekání, hákování apod. Zvýšená pozornost je věnována kontaktům s brankářem, hráče bez kotouče a nesportovnímu chování (urážky, pokřikování a zdržování hry).
Po signalizaci trestu rozhodčím potrestaný hráč ihned po signalizaci trestu opustí hrací plochu. Jestliže on, nebo jeho spoluhráč(i) protestují a diskutují, což vyvolá zdržování hry, rozhodčí „přidá" stejnému hráči další trest +2min. za zdržování hry.

Neustávající postupná kritika rozhodčího hráčem při zápase se posuzuje následovně:
- trest 10 min

- druhý trest 10 min
- OK

- TH
- Kontumace utkání 0-5 a předání píšťalky protestujícímu týmu, kterého libovolný hráč dopíská již jen přátelský zápas.

5.c Zápis o utkání

Obě mužstva vyplní před utkáním čitelně celými jmény hráčů zápis o utkání. Povinnost mít zápis o utkání má mužstvo označené jako domácí. Za správné vyplnění zápisu odpovídá vedoucí mužstva, který zápis také před utkáním na přední straně podepíše. Stejně tak učiní před utkáním i kapitán. Pokud byly v zápase uděleny vyšší tresty je povinností kapitána tyto tresty podepsat na zadní straně zápisu kde je popíše rozhodčí.

V případě, že hráč, který vstřelí branku nebude zapsán v zápise o utkání, branka nebude uznána a hráč se již nesmí zapojit do hry.

 

                         HRACÍ SYSTÉM MHL LITOMYŠL 2011/2012

Základní část.

Mužstva jsou dle umístění z ročníku 2010/2011 nasazena do jediné skupiny, kde se utkají dvoukolově každý s každým.

Každé utkání musí mít vítěze, tzn. že v případě nerozhodného výsledku po normální hrací době budou ihned následovat samostatné nájezdy. Tyto pojedou tři hráči na každé straně. Pokud se nerozhodne, jede se systémem k.o. v obráceném pořádí po jednom hráči na každé straně s tím, že mohou jet i ti hráči kteří už jeli v první serii nájezdů.

Bodování zápasů v základní části:

Výhra v normální hrací době 3 body, výhra po SN 2 body, prohra po SN 1 bod, prohra v normální hrací době 0 bodů.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:

1. vzájemný zápas

2. rozdíl skóre

3. vyšší počet vstřelených branek

V případě, že se nerozhodne ani po výše zmíněných bodech, rozhoduje vzájemná minitabulka a v ní skóre ze vzájemných zápasů.

 

Play-off

Play-off se bude hrát na dva zápasy. V obou zápasech se při nerozhodném stavu po normální hrací době pojedou ihned samostatné nájezdy. Tyto pojedou tři hráči na každé straně. Pokud se nerozhodne, jede se systémem k.o. v obráceném pořadí po jednom hráči na každé straně s tím, že mohou jet i ti hráči kteří už jeli v první serii nájezdů. Při stavu 1:1 na zápasy se bude prodloužovat o 10' a pokud ani toto nerozhodne, pojedou se samostatné nájezdy stejným systémem jako v jednotlivých zápasech.

Nasazení mužstev do play-off: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Do dalších zápasů play-off budou mužstva nasazována dle umístění v tabulce po čtvrtém kole.

Hrací doba

Hrací doba je v základní části 3 x 16 minut čistého času bez úpravy ledu.

V play - off od čtvrtfinále je hrací doba 3 x 16 minut čistého času. Úprava ledu bude prováděna po každé druhé třetině.

 

Pokuty a tresty v MHL Litomyšl.

Před začátkem soutěže složí každé mužstvo kauci 1.000.- ze které budou uhrazeny pokuty

2' + 2' 150.- Kč.

10’OT 150.-Kč. Za třetí desetiminutový trest 1 zápas stop, za šestý 2 zápasy atd.

OK 300.- Kč + automaticky 1 zápas stop. VV MHL dle charakteru přestupku může uložit stop na vyšší počet zápasů. Při druhém trestu 600.-Kč a trest vynese VV MHL. Při třetím 900.- Kč  a trest vynese VV MHL.

TH 500.- Kč + automaticky 1 zápas stop. VV MHL dle charakteru přestupku může uložit stop na vyšší počet zápasů. Při druhém trestu 1000.- Kč a trest vynese VV MHL. Při třetím 2000.- Kč a trest vynese VV MHL.

Pokud se hráč, který byl již potrestán trestem zastavení činnosti na 5 a více zápasů dopustí dalšího přestupku za který by mu VV MHL měl udělit další takto vysoký trest bude vyloučen na 1 rok z MHL. Při dalším takto vysokém trestu bude vyloučen doživotně.

Pozdní nastoupení k zápasu – pokuta 250.- Kč. Při opakování násobení pokuty.

Nenastoupení k zápasu – kontumace + pokuta 1000.-Kč. Při druhém kontumace a 2000.- Kč. Při třetím kontumace a 3000.- Kč + vyloučení ze soutěže bez možnosti vrácení vkladu.

Neoprávněný start hráče – kontumace + pokuta 1000.- Kč za každého hráče. Při druhém kontumace a 2000.- Kč za každého hráče. Při třetím kontumace a 3000.- Kč za každého hráče + vyloučení ze soutěže bez možnosti vrácení v kladu. Pokud do utkání nastoupí hráč, který je v trestu, bude utkání kontumováno, mužstvo zaplatí pořádkovou pokutu 3000.-Kč a hráč bude doživotně vyloučen z MHL.

Všechny pokuty jsou splatné do dalšího zápasu mužstva. Vypsané tiskopisy od p.Urbana jsou u ledařů nebo je ledaři vypíšou sami. V případě, že mužstvo nastoupí do utkání aniž by mělo zaplacenou jakoukoliv pokutu bude toto utkání kontumováno a udělena pořádková pokuta 500.- Kč.

 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.